Jdi na obsah Jdi na menu
 


/file/3/forrest-gump-piano-theme.mp3

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímaní dětí k předškolnímu vzdělávání

Směrnice pro stanovení kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání při překročení kapacity mateřské školy

 

1. Předmět úpravy

 

1.1.   Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) v době, kdy počet přihlášených dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole překročí stanovenou kapacitu dětí v mateřské škole.

 

 

2. Kritéria pro přijímání

 

2.1.   Ředitelka mateřské školy posoudí všechny přihlášky a rozhodne o přijetí či     nepřijetí dítěte ve správním řízení podle následujícího klíče a pořadí                         důležitosti kritérií sestupně:

 

2.1. a)   Dosažení předškolního věku dítěte v období od 1. září do 31. srpna

2.1. b)   Přednostní přijetí dětí s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu

            ( upřednostněn vyšší věk dítěte)

2.1. c)   Přijaté budou pouze děti, které byly přihlášeny v řádném přijímacím řízení,                     maximálně do výše kapacity MŠ Kvítek Bystré.

 

 

Účinnost

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dnem 1.4. 2017

 

                                                                              Marcela Satrapová, ředitelka MŠ

 

V Bystrém dne 1.4. 2017