Jdi na obsah Jdi na menu
 


/file/3/forrest-gump-piano-theme.mp3

Hravé povídání- logopedický projekt

 Projekt "Hravé povídání" doplní ŠVP naší školy a navazuje na loňský projekt  s názvem "Pojď si hrát a při tom si povídat". Splní převážně cíle z oblasti "Dítě a jeho psychika" a její podoblasti "Jazyk a řeč" z RVP PV.

Cílem projektu je zkvalitnění péče v MŠ; bude zaměřen na rozvoj řečových, jazykových a komunikativních dovedností, prevenci nesprávného řečového vývoje a upevnění správné výslovnosti všech hlásek před vstupem do ZŠ.

Dotace v rámci projektu činila 40 000,- Kč a byla použita na proškolení pedagogického pracovníka v oblasti logopedické prevence, na dovybavení logopedické učebny notebookem, rytmickými hudebními nástroji, logopedickými maňásky, odbornou literaturou a didaktickými materiály.

Proběhla depistáž s krajskou logopedkou Mgr. Lenkou Novotnou.

Ve školce je pravidelně prováděna individuální logopedická prevence s vybranými dětmi a probíhají i skupinové logopedické chvilky na jednotlivých třídách, které jsou motivované tématem programu dané třídy.

Vedoucím projektu je p. učitelka se státní zkouškou z logopedie Mgr. J. Chalupníková Šimková a na každé třídě působí logopedický asistent.