Jdi na obsah Jdi na menu
 


/file/3/forrest-gump-piano-theme.mp3

Charakteristika školy

Mateřská škola byla dána do provozu 2. 1. 1978 jako trojtřídní pavilonová škola. Je postavena v klidné, okrajové části města, v zástavbě bytových domů. Ve dvou pavilonech jsou 3  třídy mateřské školy, jeden pavilon slouží jako hospodářská budova, kde je kuchyň, prádelna a sklady. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou, kterou se vyváží jídlo z kuchyně v termonádobách do jednotlivých tříd , kde je v kuchyňkách vydáváno. Nad tímto pavilonem byla v roce 1998 provedena nástavba, byly zde vybudovány malometrážní byty. V roce 1999 byla jedna třída MŠ pro nedostatek dětí uzavřena a pavilon byl pronajat soukromé firmě.  V lednu 2003 vstoupila škola, jako všechny jiné, do právní subjektivity. V roce 2006 se zvýšil počet dětí a bya znovu otevřena další třída . V současné době je přihlášeno 75 dětí. Školu navštěvují děti i z přilehlých obcí – Nedvězí, Nyklovice, Sulkovec, Polom.
Kolem školy je rozsáhlá zahrada, která prošla na podzim roku 2007 a na jaře 2008 rekonstrukcí a slouží i jako veřejné hřiště pro maminky s malými dětmi. Je zhotoven Provozní řád hřiště. Zahrada má pískoviště, je vybavena dřevěnými komponenty pro pohybové aktivity dětí a altánem. Byla také opravena terasa, kde si mohou děti hrát. V roce 2009 byly na terasy umístěny tabule na kreslení křídami a za 1. třídou byl upraven terén a vzniklo hřiště na míčové hry a umělý svah na zimní sporty.
V roce 2014 byl realizován projekt "Areál MŠ- zahrada pro děti". V rámci tohoto programu byl doplněn prostor zahrady prvky sloužící k naplňování ŠVP, enviromentálního a pohybového programu, dopravní výchovy a integrace a začleňování znevýhodněných skupin a dětí s handicapem do programů MŠ.
V první etapě nazvané "Zelená školka", která byla hrazena dotací z OPŽP, byl na zahradě vytvořen bylinkový záhon, bylinková spirála, teepee, venkovní ohniště, palisádový chodník, hmatová stezka, pískoviště, tabule, travnaté hřiště, dětské zahradní nářadí a vysázen živý plot.
V etapě druhé, nazvané "Pro bezpečný pohyb", hrazené dotací z Programu rozvoje venkova, byly vybudovány nové propojovací chodníky ve stylu "dopravní hřiště", byl pořízen houpací chodník a kladina pro přecházení.
 
Umístění školy dává velký prostor k tělesnému a zdravotnímu rozvoji a výlety do okolní přírody a lesů jsou nedílnou součástí výchovného programu.